Untitled Document
Untitled Document "Kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir"  Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.
Untitled Document
Ana səhifə
 
Untitled Document
Untitled Document
 
T Ə D B İ R L Ə R
 
  1"İyas Əfəndiyev-100 "

15.IV-2014-cü il tarixində saat 15-00 da  Gəncə  şəhər MKS-nin 9 saylı  kitabxana filialında Görkəmli nasir, dramaturq , yazıçı İlyas Əfəndiyevin anadan olmasının  100 illiyi münasibəti ilə “Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyev” başlığı  altında  həyat və yaradıcılığı ilə bağlı   məruzə keçirildi. Tədbirdə 37 saylı orta məktəbin   7-8 ci sinif şagirləri və kitabxananın fəal oxucuları   iştirak etdilər. Tədbiri giriş sözü ilə açan  filialın böyük kitabxanaçısı Həsənova Təranə tədbir iştirakçılarını salamladı və məruzə etmək üçün sözü 37 saylı məktəbin dil-ədəbiyyat müəllimi Zərifə Əliyevaya verdi. Zərifə müəllimə öz çıxışında qeyd etdi ki, görkəmli  Xalq yazıçısı, dramaturq  İlyas Əfəndiyev xalqımıza zəngin  bədii irs qoyub getmişdir. O, Azərbaycan nəsrinin və dramaturgiyasının  inkişafında böyük xidməti olan sənətkarlardandır. İlyas Əfəndiyev  yarım əsrdən çox bir dövrü əhatə edən yaradıcılığı ərzində yüksək sənət nümunəsi olan romanlar, povestlər, hekayələr, oçerk və xatirələr yazmışdır.İlyas Əfəndiyevin bir sıra səhnə əsərləri tarixi mövzudadır.”Xur-şidbanı Nətavan”, “Şeyx Xiyabanı”,”Mahnı dağlarda qaldı” əsərləri sənətkarın xalqımızın tarixi ,taleyi ilə bağlı düşüncələrini əks etdirir. İ.Əfəndiyevin yaradıcılığı Azərbaycan teatrında çox mühüm yer tutur.
Tədbirin sonunda   iştirakçılar kitabxanada tərtib olunmuş  “İlyas Əfəndiyev - 100”  adlı sərgi  ilə yaxından tanış oldular.

 
  " Gördüm şeriyyətdə həqiqətimi,
Tapdım həqiqətdə şeriyyətimi."

56

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  cənab İ.Əliyevin  2014-cü il 3 fevral tarixli sərəncamına əsasən MKS-nin 7 saylı kitabxana filialında böyük Azərbaycan şairi və filosofu M.Ş.Vazehin 220 illik yubileyi ilə əlaqədar “  Gördüm şeriyyətdə həqiqətimi, tapdım həqiqətdə  şeriyyətimi ” başlığı altında şer gecəsi keıirildi.
Tədbiri giriş sözü ilə açan kitabxananın müdiri N.Hacıyeva doğma yurdu, sənət ocağı Gəncə olan,öz şerlərini, nəğmələrini təranələrim adlandıran şairin həyat və  yaradıcılığı haqqında danışdı.
         Tədbirdə ədəbiyyat sevərlər şairin yaradıcılığından söz açdılar və qeyd etdilər ki,lirik hisslərin rəngarəngliyi,səmimiliyi,intonasiya parlaqlığı M.Şəfi poeziyasını musiqidə uğurla tərənnüm edir.Tədbirdə iştirak edən şagird və tələbələr ardıcıl olaraq şairin şerlərini söylədilər.
         Tədbirin sonunda iştirakçılar kitabxananın əməkdaşları tərəfindən şairin yaradıcılığına həsr olunmuş “M.Ş.Vazeh-220” adlı sərgi  ilə tanış oldular.

 

 
  "Ucadan oxu"

23

11.04.2014-cü il tarixində  Gəncə şəhər 27 saylı Lisey məktəbində Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin  Uşaq şöbəsi  XIX əsrin görkəmli alimi, şair və maarifpərvər  Abbasqulu Ağa Bakıxanovun  “Nəsihətləri”  kitabından  ucadan oxu keçirdi. Tədbirdə MKS-nin Uşaq şöbəsinin müdiri Atlaz Cəfərova   A.A.Bakıxanovun  həyat və yaradıcılığı  haqqında geniş məlumat verdi. Abbasqulu ağa Bakıxanov Azərbaycan elmi tarixində mühüm rolu olan böyük alimdir. Abbasqulu ağa Bakıxanovun dil, coğrafiya, tarix, astronomiya, məntiq, psixologiya və sair elmlərə aid əsərləri onun hərcəhətli bir alim olduğunu göstərməkdədir. Abbasqulu ağa Bakıxanov pedaqoji məsələlərlə bir alim kimi məşğul olmuş, uşaqların və gənclərin tərbiyəsi ilə əlaqədar olan iki əsər yazmışdır ki, bunlardan biri "Təhzibül-əxlaq", digəri isə "Kitabi-nəsihət"dir. Sonra  Uşaq şöbəsinin kitabxanaçısı   Elza Əliyeva   Abbasqulu Ağa Bakıxanovun “Nəsihətlər “ kitabından  ucadan oxu  etdi və bildirdi ki,  A.A.Bakıxanovun  əsərləri  kitabxanamızda oxucular  tərəfindən maraqla oxunur. MKS-nin Uşaq şöbəsinin keçirdiyi tədbir məktəblilər tərəfindən rəğbətlə qarşılandı.

 

 
  "O, həmişə  müasirdir"

56

09.04.2014-cü il tarixində Gəncə şəhər 27 saylı Lisey məktəbində MKS-nin Uşaq şöbəsi  Azərbaycanın xalq yazıçısı, nasiri, dramaturqu İ.Əfəndiyevin 100 illiyi ilə əlaqədar “O, həmişə  müasirdir” başlığı altında dəirmi masa keçirdi. Tədbiri  MKS-nin Uşaq şöbəsinin müdiri Atlaz Cəfərova açaraq iştirakçıları salamladı və xalq yazıçısı İ.Əfəndiyevin həyat və yaradıcılığı haqqında geniş məlumat verdi. 27 saylı Liseyin  ədəbiyyat müəllimələri Sevda xanım Əliyeva “İ.Əfəndiyev XX-əsrin yetirdiyi klassiklərdən biridir” mövzusunda, T. Bağırova “İ.Əfəndiyev milli nəsrdə lirik-psixoloji təmayülün əsasını qoymuşdur” mövzusunda,  Xanım Əliyeva  “İ.Əfəndiyevin bənzərsiz  nəsr ustası və dramaturq kimi” mövzusunda çıxışlar  etdilər. Uşaq yaradıcılıq birliyinin  rəhbəri Qəmər Həsənova   İ.Əfəndiyevin Orta məktəb dərsliklərində olan  əsərlərindən tədbir iştirakçılarına məlumat verdi. Tədbir məktəblilərdə xoş təəssurat yaratdı.

 
 

"Beynəlxalq uşaq kitabı günü" 

12302.04 2014-cü il tarixdə Gəncə şəhər 31 saylı uşaq baxçasında Gəncə şəhər MKS nin Uşaq şöbəsi ilə birgə “Beynəlxalq uşaq kitabı günü”  ilə bağlı  nağıl saatı keçirildi. Tədbiri  MKS-nin Uşaq şöbəsinin müdiri Atlaz Cəfərova açaraq,  uşaqları salamladı və nağıllar haqqında geniş məlumat verdi.  Tədbirdə       Azərbaycan xalq nağıllarından - “Qəddar ovçu haqqında nağıl”, “Yalançı pəhləvanın nağılı” , “İki qardaşın nağılı” adlı  nağıllar söylənildi.     MKS-nin Uşaq şöbəsinin təşkil etdiyi nağıl saatı   uşaqlarının çox xoşuna gəldi. Kitabxanaçısı Elza Əliyeva  hər bir  nağılın qəhrəmanları  haqqında  uşaqlarla  söhbət apardı. 

 
  1"2 Aprel Beynəlxalq Uşaq Kitabı Günü "

Bu gün dünyada Beynəlxalq Uşaq Kitabı Günü kimi qeyd olunur.1805-ci il aprelin 2-də uşaq ədəbiyyatının inkişafında əvəzsiz rolu olan danimarkalı yazıçı Hans Xristian Andersen anadan olub. 1967-ci ildən etibarən yazıçının doğum günü Uşaq Kitabları üzrə Beynəlxalq Şuranın təşəbbüsü ilə bütün dünyada Beynəlxalq Uşaq Kitabı Günü kimi qeyd olunmağa başlayıb.
Məqsəd isə uşaqların intellektual inkişafında kitabın rolunu artırmaq, kitaba sevgi aşılamaq və diqqəti uşaq kitabının nəşrinə yönəltməkdir. 1953-cü ildə Yella Lepman uşaq ədəbiyyatı üzrə nobel mükafatı olan “Hans Xristian Andersen” mükafatının təsis edilməsini təklif edib.Həmin ildə təsis olunan mükafat uşaq ədəbiyyatının ən maraqlı incilərinin müəlliflərinə, dünyanın 20 ölkəsindən 23 yazıçı və uşaq kitabları üçün rəsm çəkən 17 illüstrasiyaçı - rəssama təqdim olunub. Ümumiyyətlə, uşaq kitablarının tarixi 1477-ci ildən, antik yunan müəllifi Ezopun mahnılarının yazılı kitab şəklində çap edilməsiylə başlayır. 1658-ci ildə çex maarifçisi və pedaqoqu Komenski uşaqlar üçün dünyanı anlatmaq məqsədiylə rəsmlərin yer aldığı kitab nəşr etdirib.
XVIII əsrdə uşaqlara öz zövqlərinə görə kitab seçmək imkanı yaranmağa başlayıb. D.Defo və C.Sviftin “böyüklər” üçün yazılmış “Robinzon Krunzo” (1719) və “Qulliverin səyahəti” romanları ideal formada uşaqların oxu dairəsinə adaptasiya olunub.
Sonralar yazılaraq kitablara köçürülən xalq nağıllarına da maraq artıb. XIX-XX əsrlər Azərbaycanda uşaq ədəbiyyatının inkişafı ilə xarakterizə olunub. Beynəlxalq Uşaq Kitabı Günü ölkəmizdə də özünəməxsus şəkildə qeyd olunur.

 
 

1

31 MART - AZƏRBAYCANLILARIN SOYQIRIMI GÜNÜ

Bu gün Gəncə Şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin Oxu zalında 31 Mart Azərbaycanlıların soyqırımı ilə əlaqədar “Bəşəriyyətə və insanlığa qarşı cinayət-31 Mart” başlığı altında dəyirmi masa təşkil edildi.
Tədbiri giriş sözü ilə Gəncə şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitbaxana Sisteminin direktoru Elmira Əliyeva açdı. O,qeyd etdi ki, 1998-ci ildən 31 mart Azərbaycan Respublikasında dövlət səviyyəsində Azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi qeyd edilir. Bu soyqırım Azərbaycan xalqı və dövlətçiliyinin tarixində baş vermiş faciəli hadisələrə milli yaddaşın təzahürüdür. Azərbaycanlıların kütləvi surətdə qırğını, repressiyalara məruz qalması, doğma yurdlarından sürgün edilməsi və didərgin salınması XX əsr tarixinin ən faciəli və dəhşətli səhifələrindəndir. Ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı zaman – zaman törətdikləri soyqırım haqqında danışdı..Tədbirdə yazıçılar birliyinin sədri, Respublikanın Əməkdar İncəsənət Xadimi Məmməd Alim, “Qarabağ əlilləri, veteranları və şəhid ailələri” ictimai birliyinin sədri Almaz Aşurov və s. iştirak edirdi.

 
 

1"Novruz bayramı" 

19 Mart Gəncə şəhərində Novruz bayramı münasibətilə bir sıra tədbirlər keçirilmişdir. Tədbirlər Cavad Xan küçəsində, Qala kompleksinin qarşısında keçirilmişdir.Novruz bayramı özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Bu bayram xalqımızın tarixi kökü ilə bağlı olduğundan adət-ənənələrlə zəngindir. Novruzun süfrəsi də fərqlidir. Belə ki, istər süfrədə, çərşənbələrdə, istərsə də Novruz axşamında milli xörəklərimiz, ən başlıcası isə plov olmalıdır. Şəkərbura, paxlava, şəkər çörəyi və digər şirniyyatlar, kişmiş, püstə, badam, boyanmış yumurtalar süfrələrimizi bəzəyir. Adətə görə süfrəyə "s" hərfi ilə başlayan 7 növ ərzaq qoyulur. Su, süd, səməni, sünbül, sucuq, sazan balığı, süzmə və sairə də bayram süfrəsinin bəzəyi olur. Çərşənbələrdə olduğu kimi, Novruz axşamında da tonqal qalanır, evlərdə ailə üzvlərinin hər birinin adına şam yandırılır. Bu bayramda kimsəsizlərə, ehtiyacı olanlara, ahıl insanlara başçəkmək, onlara bayram sovqatı vermək savab hesab edilir.

1

1

1

 
 

1"İlaxır çərşənbə" 

Novruz bayramının ən təntənəli mərasimləri çərşənbələr hesab olunur və məhz buna görə də əhali həmin günləri xüsusi təntənə ilə qeyd edirlər. Lakin bu çərşənbələrin içərisində daha böyük mərasimlər hazırlanan çərşənbə sonuncu hesab olunan Torpaq çərşənbəsidir. Bu çərşənbə öz xüsusiyyətlərinə və bayrama yaxın olduğuna görə daha çox insanlar tərəfindən sevilir və seçilir. Ununla yanaşı torpağın insana və bəşəriyyətə verdiyi bu nemətlər heç vaxt unudulmur. Ona görə də həmin günə Azərbaycan xalqı daha təmtaraqlı şəkildə hazılaşırlar. Torpaq çərşənbəsində süfrəmizin gözəl təamlarından olan paxlava, şəkərbura, qoğal və bir çox şirniyyatlar hazırlanır. Qoğal günəşin və istiliyin simvolu kimi stola gətirilir. Şəkərbura da kənarındakı və üzərindəki mənalara görə günəş şüalarını xatrıladır, paxlava isə mərkəzinə qoyulmuş funduqla mifik mənanı özündə əks etdirir. Şirniyyatların süfrəyə qoyulması bütün ilin bərəkətli, ruzili və həmişə şirin keçməsini mənalandırır. Bununla yanaşı qoz, funduq, badam və bir çox çərəz növləri də süfrəni bəzəyir. Qadınlar, qızlar isə evlərinə xonça tuturlar və müxtəlif konfetlərlər onu bəzəyirlər. Süfrə qoyulmuş səməni isə öz yaşıl görkəmi və belinə bağlanmış qırmızı lentlə daha çox diqqət vəlb edir. Həmin gün hamı deyib, gülür və insanlar evlərində xoş sözlər danışırlar.
Torpaq çərşənbəsi olduğu üçün artıq xalq əkin – biçinə başlamalı olur. Digər çərşənbələr sayılan Su, Od, Yel öz işlərini bitirmiş sayılırlar və Torpağa yer verirlər. Torpaq isə deyir səndən hərəkət məndən bərəkət. Yerlər şumlanır, toxumlar səpilir və artıq yazın gəlməsi ilə işgüzarlıq da özünü göstərir.

 
 

1"Ana nəfəsli dünyam"

Gəncə şəhəri Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin Uşaq  şöbəsi “Ana nəfəsli dünyam” başlığı altında 07.03.14-cü il tarixində  8 Mart Beynəlxalq  Qadınlar bayramı günü münasibəti ilə 31 saylı Uşaq bağçasında  səhərcik  keçirdi.  Tədbiri  giriş sözü ilə Uşaq şöbəsinin müdiri Atlaz Cəfərova  açaraq sözü Gəncə şəhər 31 saylı  Uşaq bağçasının   müəllimi İsmayılova Təranə  xanıma verdi. O,”Ana müqəddəsdir”başlığı altında çıxış etdi.    “Adın şərəflidir, sənin ey qadın!”  mövzusunda Uşaq kitabxanasının kitabxanaçısı  Elza Əliyeva, tərbiyəçi  Musayeva İlahə “Anadan əziz yenə anadır” başlığı altında çıxış etdilər.  Uşaq kitabxanasının kitabxanaçıları ilə birlikdə körpələrlə hazırlanan rəqs nömrələri,  mahnı və şerlər səsləndi. Gəncə şəhər 31 saylı Uşaq Bağçasında keçirilən səhərcik iştirakçılarda  xoş təssurat yaratdı.

 
  1"8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı gününüz Mübarək!"
Bu gün dunyanın qadinları qarşısında bas əydiyi gündür. Hər kəs varlığı üçün size borcludur. 8 Mart bayraminiz mubarek!

 
  1"Od çərsənbəsi"

Od çərşənbəsi və hər birinin olduğu kimi, bu çərşənbənin də özünəməxsus qaydaları var. En əsası diger Novruz çərşənbələrində olduğu kimi, Od çərşənbəsində də tonqal yandırmaq mütləqdir. İlaxır çərşənbələrin ikincisi Od çərşənbəsidir. Buna xalq arasında "İkinci çərşənbə" və ya "Üsgü çərşənbə" də deyilir. Od çərşənbəsi qədimdə xalqımızın günəşə, odu qoruyub-saxlamağın vacibliyinə inamı ilə bağlıdır. Od çərşənbəsində odu teəizlik, sağlamlıq və gözəllik rəmzi kimi qeyd edərdilər. Odla bağlı da bir çox xalq deyimləri - inanclar, atalar sözləri, andlar, alqışlar, tapmacalar bu günə qədər yaşamaqdadır. Məsələn, inanca görə, Od çərşənbəsində ocaqdan od vərməzlər.

 
 

1"Su Çərşənbəniz mübarək!

Su çərşənbəsi axşamı süfrəyə mütləq bir qabda su qoyulmalıdır. Şirniyyat, quru meyvələr düzülməlidir. Həmin axşam adətən, mərci plov bişirilməlidir. Çünki Su çərşənbəsində süfrənin bəzəyi lobyalı xörəklər sayılır. Bu gün insanlar bir-biri ilə mehriban davranmalı, arzulamalıdırlar ki, növbəti çərşənbələri də şad, xürrəm keçirsinlər. Su çərşənbəsinə qoşulan nəğmələrin birində belə bir ifadə var: "Allah, məni su elə, su gözəllər yüküdür". Həqiqətən də, çox gözəl deyimdir, həm də məntiqli düşünülübdür. Gözəllərin yükü sudan ibarətdir. Bəlkə də bulaqların aynasında güzgülənən sevdası daha təmiz və dərin olur. Bu səbəbdən də igidlər əlini qulağının dibinə verərək haraylayıblar: "Sudan gələn sürməli qız...", yaxud da "Küçlərə su səpmişəm, yar gələndə toz olmasın". Su ilə qarşılayıb su ilə yola salmaq bir ənənədir.

Etiqada görə, Novruza qədər olan İlaxır çərşənbələrinin hər birinin özünəməxsus ayin və mərasimləri var. Ona görə də həmişə bu çərşənbələri bayram kimi keçirər, xüsusi süfrə açar, şadyanalıq edərlər. Təbiətin dörd mühüm ünsürü ilə bağlı olan bu İlaxır çərşənbələrinin sırası belədir: Su, Od, Külək (Hava, Yel), Torpaq.

 
  "Xocalı-İnsanlığa qarşı bəşəri cinayət"

1

21 Fevral tarixində Gəncə şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxananın Oxu zalında  26 Fevral Xocalı Soyqırımının 22-ci il dönümü ilə əlaqədar olaraq “Xocalı-İnsanlığa qarşı bəşəri cinayət” başlığıaltında dəyirmi masa təşkil olundu.
                Tədbirdə ilk öncə Xocalı şəhərində həlak olmuş soydaşlarımıızın ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edildi.  
                Tədbiri oxu zalının müdiri Aidə Abdullayeva açdı: “Xocalı soyqırımı-1992-ci il fevralın 25-dən 26-a keçən gecə Ermənistan Silahlı qüvvələri tərəfindən Rusiyanın 266-cı motoatıcı alayının iştirakı ilə Xocalı şəhərini  işğal edərkən , etnik  azərbaycanlılara qarşı soyqırımdır...”
                Tədbirdə bir sıra Gəncə ziyalıları-Azərbaycan Respublikası Qarabağ Əlilləri, veteranları  və şəhid ailələri ictimai birliyi Gəncə şəhər bölməsinin sədri , ADAU-nun dosenti Almaz Aşurov, GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasının doktorantı Azər Topşuyev, filologiya elmləri namizədi, şair Sahib İbrahimli,Amerika-Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin diplomatı, şair , Zaur həkim, şair Nadir Ovçu, Oruc Göyçəli, yazıçı  Mürsəl İrəvanlı, GDU və ADAU-nun tələbələri, MKS-nin Direktoru Elmira Əliyeva və kollektivi iştirak edirdi.
Şair Nadir Ovşu, kitabxanaçı Esmira Rəcəbli Xocalıya həsr olunmuş şeirlərini ifa etdilər.
Azərbaycan Respublikası Qarabağ Əlilləri, veteranları  və şəhid ailələri ictimai birliyi Gəncə şəhər bölməsinin sədri , ADAU-nun dosenti Almaz Aşurovun tarixi faktlara əsaslanan, erməni vəhşiliyini açıq-aydın gorməyə şərait yaradan çıxışı iştirakçıların, gənc nəslin –tələbələrin  baçımıza gələn müsibətlərə bir daha əmin olmağa, erməni vəhşilik vəamansızlığını duyaraq, bilərək onlara qarşı tükənməz nifrətini  daha da artırdı.

 
 

“BİR  GECƏNİN  HARAYI”

21.02.2014-cü il tarixində saat 12-00-da Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin Uşaq şəbəsi   27 saylı  Lisey məktəbində  Xocalı soyqırımı günü ilə əlaqədar “BİR GECƏNİN HARAYI“-  başlığı  altında  şer gecəsi   keçirdi.
Xocalı soyqırımına həsr edilmiş  tədbirdə  kitabxana işçiləri, 27 saylı Lisey məktəbinin müəllim və şagirdləri iştirak etdilər.
      Xocalıda şəhid olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Tədbiri giriş sözü ilə Uşaq şöbəsinin müdiri Atlaz Cəfərova açmış,  Xocalı soyqırımı ilə bağlı ətraflı məlumat vermişdir.O.ermənilər tərəfindən törədilən ümumbəşəri cinayəti bir daha tədbir iştirakçılarının nəzərinə çatdırmışdır.
     Tədbirdə 27 saylı Lisey məktəbinin  tarix müəllimi Bayramov Akif, Bayramova Qonçə, Sadıqova İradə  Uşaq birliyinin rəhbəri Əsgərova Tamella mövzu ətrafında çıxış etdilər.
Tədbirdə Xocalı soyqırımına həsr olunmuş qısametrajlı film nümayiş etdirilmişdir.
Uşaqların böyük həyacan və  kədərlə    baxdıqları Xocalı soyqırımından görüntülər  hamını kədərləndirdi. Şagirdlərin  söylədikləri şerlər və  bayatılar gecəyə xüsusi rəng qatdı. Tədbirin sonunda  şöbə müdiri Atlaz Cəfərova xalqımıza  qələbə ,azad səma , firavan həyat  arzuladı və bildirdi ki torpaqlarımız düşmən işğalından tezliklə azad olunsun.          

569423

 
 

“Cəlil Məmmədquluzadə və milli ideya”

21.02.2014-сü il MKS-nin 1 saylı kitabxana filialında Cəlil Məmmədquluzadənin anadan olmasının 145 illiyi ilə əlaqədar “Cəlil Məmmədquluzadə və milli ideya” başlığı altında dəyirmi masa keçrildi.

Tədbirdə 4 və 6 saylı məktəbin müəllim və şagird kollektivi, tələbələr, MKS-nin direktor müavini Qədimova Fəridə, metodika şöbəsinin müdiri İradə Abbasova, metodist Şahnaz Əhmədova, Rəqibə Rüstəmova iştirak edirdilər.
  1 saylı kitabxana filialının müdiri Məlikova Züleyxa xanım tədbir iştirakçılarını salamladıqdan sonra  sözü 4 saylı orta məktəbin ədəbiyyat müəllimi Xuraman Abbasovaya verdi.  Xuraman müəllimə çıxışında bildirdi ki, Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə böyük demokratik ədib, vətəndaş, milli yazıçı kimi daxil olmuşdur. Özünə qədərki çoxəsirlik ədəbi fikirdə yaranıb formalaşma prosesi keçirmiş milli ideyalar Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığında yüksək səviyyəyə çatmışdır.

MKS-nin direktor müavini Fəridə xanım Qədimova öz çıxışında Cəlil Məmmədquluzadənin Azərbaycan ədəbiyyatına təkcə milli istiqlal ideyalarını gətirməklə kifayətlənməyən, şəxsən millətin və məmləkətin istiqlalı yolunda hər cür fədakarlıq göstərmiş bir yazıçı olduğunu qeyd etdi.
      1 saylı kitabxana filialın müdiri Məlikova Züleyxa Cəlil Məmmədquluzadə haqqında cənab prezidentimiz İlham Əliyevin sərəncamı əsasında 2014-cü ildə il boyu davam edəcəyini söylədi.
   Tədbirin sonunda tədbir iştirakçıları “Cəlil Məmmədquluzadə -145” adlı sərgi ilə tanış oldular.

 
  “Bu ayrılıq nədən oldu”

20140212_103630

20 fevral  2014-cü il tarixində Mərkəzi kitabxananın Abonoment  şöbəsində yazıçı, ictimai xadim Cəlil Məmmədquluzadənin anadan olmasının 145 illiyi  ilə əlaqədar olaraq  “Cəlil Məmmədquluzadə-145” adlı geniş tərtibatda kitab sərgisi təşkil edilmişdir.
   Tədbiri kitabxanaçı Bağırova Afaq açaraq bildirdi ki , Cəlil Məmmədquluzadə bənzərsiz nasir, kiçik hekayənin böyük ustadı qüdrətli dramaturq,vətəndaş-publisist, Azərbaycan ədəbiyyatında “Molla Nəsrəddin”ədəbi məktəbinin, tənqidi realizminin banisi kimi şöhrət qazanmış görkəmli yazıçı  və tanınmış ictimai xadimdir. Bütün fəaliyyətində mütərəqqilik duyulan C.Məmmədquluzadəni nəinki dövrünün ədəbi-bədii mühitində, həmçinin Azərbaycanın ictimai fikri və fəaliyyət tarixində böyük demokrat adlandırsaq heç də səhv etmərik.
   Sonra iştirakçılar  ictimai xadimin müəllifi olduğu əsərlər, haqqında yazılmış kitab və dövri mətbuat materiallarından ibarət sərgi ilə tanış oldular.  Sərgidə müəllifin təzə çapdan çıxmış  “Cəlil Məmmədquluzadə Seçilmış əsərləri I, II cild, “Danabaş kəndinin əhvalatları”, Cəlil Məmmədquluzadə ensiklopediyası” , C. Məmmədquluzadə “Usta Zeynal”, C.Məmmədquluzadə “Felyetonlar, məqalələr, məktublar”, C.Məmmədquluzadə “Həyat və yaradıcılığı” və s. kitabları  GDU-nin  , ADAU-nin tələbələrinə və kitabxananın  fəal oxucu kütləsinə  nümayiş etdirildi.

 

 
 

1

20 YANVAR FACİƏSİ AZƏRBAYCAN XALQINA VƏ İNSANLIĞA QARŞI TÖRƏDİLMİŞ DƏHŞƏTLİ CİNAYƏTDİR.

18 yanvar tarixində Gəncə şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxananın Oxu zalında 20  Yanvar Ümumxalq Hüzn günü ilə əlaqədar olaraq “Hüzn və Şərəf günü” başlığı altında anım günü keçirildi. İlk öncə tədbir iştirakçıları tərəfindən 1990-cı il 20 Yanvar tarixində şəhid olmuş Azərbaycan övladlarının ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edildi.
Tədbiri oxu zalının müdiri Aidə Abdullayeva acdı: “Azərbaycan xalqının tarixinə Qanlı Yanvar faciəsi kimi daxil olmuş 1990-cı il 20 Yanvar hadisələrindən 24 il keçir. Keçmiş sovet dövlətinin hərb maşınının həmin gün Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi vəhşi terror aktı insanlığa qarşı törədilmiş ən ağır cinayətlərdən biri kimi bəşər tarixində qara səhifə olaraq qalacaqdır. Milli azadlığı, ölkəsinin ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəyə qalxmış dinc əhaliyə divan tutulması, kütləvi terror nəticəsində yüzlərlə günahsız insanın qətlə yetirilməsi və yaralanması totalitar sovet rejiminin süqutu ərəfəsində onun cinayətkar mahiyyətini bütün dünyaya bir daha nümayiş etdirdi.  20 Yanvar - 1990-da SSRİ Prezidenti Mixail Gorbaçovun göstərişi ilə Sovet Ordusu hissələri həm quru, həm dəniz yolu ilə Bakı şəhərinə həmlə edərək 100 - dən artıq silahsız insanı qətlə yetirdi...”
Sonra 24 il bundan öncəki Qanlı tariximizlə bağlı çıxış üçün söz Gəncə Dövlət Universitetinin Tarix kafedrasının  baş müəllimi Yəhya Süleymanova verildi: “Faciə törədildi, günahsız insanlar şəhid oldular... Heç zaman unudulmayacaq o gündən 24 il keçməsinə baxmayaraq, hərdən düşünürəm: görəsən, insanlar belə bir dəhşətli faciənin törədiləcəyini bilsəydilər, yenidən küçələrə axışardılarmı? Bunun cavabını elə o dövrdə - şəhidlərin dəfni zamanı bütün qoyulan qadağalara baxmayaraq, Azadlıq meydanından Dağüstü parka, indiki Şəhidlər xiyabanınadək uzanan insan axını, qorxu, hürkü bilməyən izdiham vermişdi. M.Ə.Sabir adına tam orta məktəbin şagirdləri 20 Yanvar faciəsinə həsr olunmuş şeirlə çıxış etdilər.
Tədbirdə GDU, ADAU və Azərbaycan Müəllimlər İnstitunun tələbə və gəncləri, Gənc Vətənpərvərlər Birliyinin bir neçə üzvləri, MKS-nin kollektivi iştirak edirdi.  Tədbirin sonunda iştirakçılar 20 Yanvar faciəsini əks etdirən “Hüzn və Şərəf günü” adlı sərgiylə tanış oldlar.

 
  “Bu ayrılıq nədən oldu”

1

14.01.2014-cü il tarixdə MKS-nin Musiqi-not fonoteka şöbəsində     Xalq artisti, bəstəkar Şəfiqə Axundovanın anadan olmasının 90 illiyi ilə əlaqədar “Bu ayrılıq nədən oldu” adlı musiqi saatı keçirildi.
           Şöbənin böyük kitabxanaçısı Nabat Şükürova bəstəkar Şəfiqə Axundovanın həyat və fəaliyyətindən geniş söhbət acdı: “ Şəfiqə Axundova 1924-cü ildə Azərbaycanın ən qədim mədəniyyət  mərkəzlərindən biri olan Şəki şəhərində anadan olmuşdur. Ş. Axundova müntəzəm musiqi təhsili almış, ”Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” fənnini  Üzeyir Hacıbıyovun sinfində öyrənmişdir. Bir çox mahnı və romansın, digər müsiqi əsərlərinin,”Gəlin qayası” operasının müəllifidir ...”
       Tədbirdə bəstəkarın “Bu ayrılıq nədən oldu” adlı CD albomundahn mahnılar  səsləndirildi       
     Tədbirdə  kitabxananın oxucuları iştirak etdi.

 
 

“GƏNCƏDƏN GÜC ALDI AZƏRBAYCAN”
Gəncə işğalı  -210

1

7 yanvar tarixində Gəncə şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxananın Oxu zalında Gəncə şəhərinin işğalının 210 illiyi ilə bağlı “Gəncədən güc aldı Azərbaycan” söhbət-sərgi keçirildi.
 Kitabxanaçı Aytən Əliyeva tədbiri açıq elan edərək çıxış etdi:  “Özünəxas memarlığı və tarixi abidələri ilə zəngin tarixi keçmişə sahib Gəncə dahi şəxsiyyətlər vətənidir. Şərqdə, müsəlman və türk dünyasında ilk demokratik respublika olan AXC-nin ilk paytaxtıdır. Bir sözlə Azərbaycanı tanımaq üçün Gəncəni görmək şərtdir…”
Tədbirdə Kitabxananın kollektivi ilə birgə GDU və ADAU-nin tələbə oxucuları, bir qrup şəhər ziyalıları, GDU-nun Tarix kafedrasının müəllimləri və MKS –nin direktoru Elmira Əliyeva iştirak etdi.
Tədbir iştirakçıları Gəncənin tarixi keçmişi və bu günü ilə bağlı maraqlı çıxışlar etdilər.

 

 

 
 

131 Dekabr - Dunya Azərbaycanlilarinin Həmrəylik gunu - Azərbaycan millətinin birlik shuarinin simvolik gunudur. Bu bayram ayri-ayri olkələrdə yashayan azərbaycanlilarla əlaqələr qurmaq, onlar arasinda birlik və həmrəylik yaratmaq ishində muhum rol oynayir. Dunya Azərbaycanlilarinin Həmrəylik gununun qeyd edilməsi butun dunya azərbaycanlilari tərəfindən artiq bir zərurətə və mənəvi ehtiyaca cevrilmishdir.
Azərbaycanlilarin yashadiqlari, fəaliyyət gostərdikləri və coxluq təshkil etdikləri Avropa olkələrində bu tendensiya ozunu yuksək səviyyədə gostərir. Bu da ondan irəli gəlir ki, Avropadaki Azərbaycan diaspor təshkilatlari oz quvvələrini səfərbər etməkdə ardicildirlar və bu ayri-ayri cəmiyyət uzvləri ucun bir araya gəlmək, cəmiyyət və qurumlar halinda birləshmək baximindan dunyanin sivil noqtələrindən biri olan Avropada muhum əhəmiyyət kəsb edir.

 
 

116 Dekabr 2013 - cü il tarixdə Qırğız Xalq yazıçısı Çingizin Aytmatovun anadan olmasının 85 illiyi münasibət ilə Gəncə şəhər Mərkəzləşmiş Kitabxananın "Oxu zalında" Türk dünyasının görkəmli söz ustadı” adlı kitab sərgisi təşkil edilmişdir. Sərgidə yazıçının əsərləri, həyat və yaradıcılığından bəhs edən kitablar və elmi-tədqiqat əsərləri Azərbaycan, qırğız, rus və tük dillərində nümayiş olunurdu.
Tədbirdə şair, əməkdar incəsənət xadimi Sahib Axundlu, Mikayıl Yanar, Aləmzər Əlizadə, İradə Aytel və bir çox Gəncə yazarları, Gənc Vətənpərvərlər Birliyinin Gəncə bölməsinin nümayəndəsi Elçin Axundov, GDU və ADAU-nun tələbələri, Mərkəzləşmiş Kitabxananın kollektivi iştirak edirdi.

 
 

1

12 Dekabr tarixdə Gəncə şəhər Mərkəzi kitabxananın Oxu zalında ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar olaraq “Xalqın Böyük Hamisi” başlığı altında anım günü keçirildi.
Tədbirdən öncə Kitabxana kollektivi  xalqımızın ümummilli lideri, çoxəsrlik Azərbaycan tarixində misilsiz xidmətləri ilə əbədiyaşar mövqe qazanmış ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsi önünə çiçək dəstəsi qoyaraq yad etdi.
Tədbiri Mərkəzləşdirilmiş Kitabxananın müdiri Elmira Əliyeva açdı: “ Heydər Əliyev dünyanın nadir, unikal, seçilən siyasət adamı idi. O, dünya siyasətinə təsir etmək gücündə olan lider idi. Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu 30 illik dövr xalqımızın illərlə həsrətini çəkdiyi dövlət müstəqilliyinin əldə edilməsi, onun azad inkişafı və yüksəlişi naminə apardığı mübarizələr və qələbələr tarixidir. Ulu öndərin Azərbaycana rəhbərliyinin 30 ilinin az qala üçdə ikisi sovet dövrünə təsadüf etmişdir. Heydər Əliyev məhz bu illərdə, sovet imperiyasının sərt rejiminə baxmayaraq, Azərbaycanın gələcək müstəqilliyi üçün göstərdiyi misilsiz xidmətləri ilə tarixdə layiqli yerini qazanmışdır...”
Tədbirdə kitabxana kollektivi ilə birgə şəhər ziyalılarından bir qrup yerli şair və yazıçılar, jurnalistlər, GDU və ADAU-nun fəal oxucu- tələbələri iştirak edirdi.
Tədbirin sonunda Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətini əks etdirən sənədli film təqdim olundu.

 

 
 

12 dekabr ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günüdür

1Dünya miqyaslı siyasətçi

Azərbaycan xalqının tarixində və taleyüklü məsələlərin həllində müstəsna xidmətləri olan tarixi şəxsiyyətlər, görkəmli siyasət və dövlət adamları çox olmuşdur. Bunlar zaman-zaman gördükləri böyük işləri və əməlləri ilə yadda qalmış və unudulmamışlar.

Belə tarixi şəxsiyyətlər içərisində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri adını qazanmış görkəmli dövlət xadimi, dünya miqyaslı siyasətçi Heydər Əliyevin xüsusi rolu vardır. Çünki dövlət xadimlərindən ancaq bu dahi şəxsiyyət milli lider səviyyəsinə yüksəlmişdir. Milli liderliklə siyasi liderlik keyfiyyətlərinin bir dövlət adamında birləşməsi bəşər tarixində nadir rast gəlinən unikal haldır. Ulu öndər bu iki keyfiyyəti ehtiva etməklə bərabər, fəaliyyət göstərdiyi bütün digər sahələrdə də özünü məhz birinci şəxs kimi, lider kimi təsdiq etmişdir.

Bu dahi insan Azərbaycan xalqının yaddaşında qurucu və xilaskar dövlət xadimi, milli lider və xalq məhəbbətini qazanan öndər kimi qalmışdır. Xalqımızın tarixi taleyində, mənəvi, siyasi və ictimai həyatında, dövlət quruculuğunda onun qədər misilsiz xidmətlər göstərən ikinci dövlət adamı tapmaq mümkün deyildir. Bu mənada o, xalqımızın milli iftixarı, ürəklərimizdə özünə yer tapan milli liderimiz, güvənc yerimiz, qürur duyduğumuz və arxa bildiyimiz böyük Azərbaycanlı idi.

 
 

1

03 dekabr tarixdə Gəncə şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxananın Oxu zalında 3 dekabr Beynəlxalq Əlillər günü münasibətilə Gəncə şəhər Qarabağ əlilləri və şəhid ailələrinin bir neçəsi  ilə kitabxana kollektivinin görüşü keçirildi.
            Tədbirdə həmçinin  Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Gəncəbasar bölməsinin sədri, əməkdar incəsənət  xadimi, şair  Məmməd Alim, yazıçılar birliyinin bir qrup şair və yazıçıları, fəal oxucular və şəhər ziyalıları iştirak edirdi.
           Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin direktoru Elmira Əliyeva  tədbir iştirakçılarını salamlayaraq tədbiri açıq elan etdi: Bu gün dünyada Beynəlxalq Əlillər günü kimi qeyd olunur. Dekabrın 3-nün əlillər günü kimi qeyd olunmasıyla bağlı qərar Rusiya Federasiyasının təşəbbüsü ilə 1992-ci ildə BMT-nin baş məclisində qəbul edilib. Hər il bu tarixdə BMT-yə üzv ölkələrdə əlillərin cəmiyyətdəki mövqelərinin daha da möhkəmlənməsinə yönələn tədbirlər görülür. Hazırda dünyada 150 milyondan çox xüsusi qayğıya ehtiyacı olan əlil uşaq var. Azərbaycanda isə bu gün 462 min 672 nəfər əlil var. Bunların müəyyən hissəsi əmək pensiyası, digər qismi isə sosial müavinətlə dolanır”.
            Görüşdə əlillərin ictimai problemlərindən, onlar üçün dovlət tərəfindən yaradılmış geniş imkanlardan,  dövlət dəstəyindən, əlilləri maraqlandıran digər məsələlərlə bağlı geniş diskussiya aparıldı və əlillərin fikirləri dinlənildi.
            Sonda görüşdə iştirak edən Gəncə şəhər Qarabağ əlilləri və şəhid ailələrinin üzvləri onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə tədbir təşkilatçılarına öz minnətdarliqlarını bildirdilər.

 
  Siz  hüquqlarınızı bilirsinizmi?

1

Gəncə şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisiteminin 13 saylı kitabxana filialında 20.XI.2013-cü il  tarixdə M.Füzuli adına 22 saylı  orta məktəbin  4 sinif şagirdləri  ilə birlikdə Beynəlxalq uşaq hüquqları günü münasibətilə “ Siz  hüquqlarınızı bilirsinizmi?” başlıqda  sual-cavab  keçirildi.
   Əvvəlcə uşaqlara    1924-cü ildə ilk dəfə olaraq qəbul edilmiş uşaqların hüquqlarını təmin edən bəyannamə  haqqında məlumat verildi. Bu bəyannamədə deyilirdi ki, “bəşəriyyət məcburdur ki, uşaqları ən yaxşı şeylərlə təmin etsin”. Bu bəyannamənin qəbul edilməsində ilk işlər Eglantyne Djebb tərəfindən görülmüşdür...
     Tədbiri 22 saylı məktəbin sinif müəlliməsi  İlhamə Rəcəbova  və  kitabxanaçı Rəcəbli Esmira keçiridi. Şagirdlərdən Rzayev Fərid, Məmmədova Gülnar, Məmmədov Hikmət, Zeynalov Tellan, Cəfərli Lətifə, Abbasov Elvin  sual-cavabda fəal iştirak etdilər.
Sonda sinfin müəlliməsi İlhamə Rəcəbova uşaqlara  öz hüquqlarını bilmək haqqında geniş tövsiyələr verdi.

 
  12 Noyabr Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Günüdür

11995-ci ildə qəbul olunmuş Konstitusiya müstəqil Azərbaycanın ilk, ümumilikdə isə Respublikanın dördüncü Konstitusiyasıdır. 1918-1920-ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövlətin əsas qanununu qəbul edə bilməmişdi. Azərbaycanın Konstitusiya quruluşunun tarixi isə SSRİ dövrünə təsadüf edir. Belə ki, Azərbaycanın ilk Konstitusiyası 1921-ci ilin mayın 19-da I Ümumazərbaycan Sovetlər Qurultayında qəbul olunub. Azərbaycan SSR Konstitusiyasının 1921-ci il SSRİ Konstitusiyasına uyğunlaşdırılmış yeni redaksiyası 1925-ci il martın 14-də IV Ümumazərbaycan Sovetlər Qurultayında qəbul edilib. Azərbaycan SSR-in 1978-ci ilin aprelin 21-də qəbul edilmiş son Konstitusiyası da əvvəlki konstitusiyalar kimi SSRİ Konstitusiyasına uyğunlaşdırılıb. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra yeni Konstitusiyanın hazırlanması zərurəti meydana çıxıb. Bunun üçün prezident Heydər Əliyev rəhbərliyi ilə xüsusi komissiya yaradılıb, Konstitusiya layihəsi ümumxalq müzakirəsinə çıxarılıb. 1995-ci il noyabrın 12-də referendumla müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası qəbul olunub. Müstəqil Azərbaycanın dövlət quruculuğunun əsasını təşkil edən ilk Konstitusiya 5 bölmə, 12 fəsil və 158 maddədən ibarətdir. 2002-ci ilin avqustunda referendum yolu ilə Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər edilib. Azərbaycanda ilk konstitusiya məhkəmə nəzarəti orqanı olan Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi isə 1998-ci il iyul ayının 14-də yaranıb. Xatırladaq ki, Konstitusiya günü bayram kimi qeyd olunsa da, noyabrın 12-si iş günüdür.

 
  "Bir kərə yüksələn bayraq,bir daha enməz!"

1

Gəncə şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisiteminin 13 saylı kitabxana filalında 08.11.2013-cü il tarixində Dövlət Bayrağı Günü ilə əlaqədar olaraq “Bir kərə yüksələn bayraq, bir daha enməz” adlı söhbət keçirildi.
Tədbiri giriş sözü ilə kitabxanaının böyük kitabxanaçısı Bağırova Svetlana açaraq tədbir iştirakçılarını salamladı. Tədbirdə Gəncə Dövlət Humanitar kollecinin tələbələri və kitabaxananın oxucuları iştirak etdilər.
Kitabxanaçı qeyd etdi ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2009-cu il noyabırın 17-də Azərbaycan Respublikasının  Dövlət Bayrağı Gününün təsis edilməsi haqqında tarixi əhəmiyyətli sərəncamı imzaladı. Sərəncama görə, hər il noyabr  ayının 9-u Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Günü kimi qeyd ediləcək.
Dövlət Bayrağı Gününün təsis edilməsi ilə bağlı Əmək Məcəlləsinin 105- ci maddəsinə də əlavə edildi.
Sonda iştirakçılar kitabxanada olan sərgilərlə tanış oldular.

 
  "Dalğalan bayrağım, ucal bayrağım!"

1

Mərkəzlkəşdirilmiş kitabxana sisteminin 4 və 8 saylı filialları 8 noyabr 2013-cü il tarixdə  9 noyabr – Azərbaycan Respublikasının  Dövlət Bayrağı günü  münasibətilə “Dalğalan bayrağım, ucal bayrağım!” başlığı altında şeir saatı keçirdi.
  Tədbirdə 4 saylı musiqi məktəbinin müəllim və tələbələri, 8 və5 saylı məktəblərin və Xarici Dillər Təmayüllü Gimnaziyanın  şagirdləri iştirak edirdi.
    Tədbirdə Xarici Dillər Təmayüllü Gimnaziyanın 10-cu sinif şagirdi Şirinova Lalə aparıcılıq edirdi.   
    8 saylı filialın böyük kitabxanaçısı Nahidə Əliyeva “Bayraq günü” ilə əlaqədar  çıxış etdi və iştirakıları təbrik etdi. 
    Məktəblilərdən Məmmədova Aytac, Novruzov Kamran, Zeynallı Gülşən, Əhmədov Sərxan  Azərbaycana, Vətənə, bayrağa aid şeirlər söylədilər.
    4 saylı musiqi məktəbinin tələbələri Cəfərli Beyrək, Verdiyev Abdulla vətənpərvərlik  mahnıları ifa etdilər.

 
  "Şairəm, eşqimdə öz qəlbim kimi mərdanədir"

1

28.10.2013-cü il tarixdə saat 1500-da Mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin  1 saylı kitabxana filialında Azərbaycanın xalq şairi Məmməd Arazın anadan olmasının 80 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq “Şairəm, eşqimdə öz qəlbim kimi mərdanədir” adlı şer gecəsi keçrildi.
        Tədbiri giriş sözü ilə açan kitabxananın müdiri Məlikova Züleyxa xanım qeyd etdi ki, Məmməd Araz Azərbaycan poeziyasını parlaq nümayəndələrindən biri olmuşdur. Məmməd Araz öz yaradıcılığında poema janrına tez-tez müraciət etmiş və eyni zamanda uzun illər bədii tərcümə ilə də məşğul olmuşdur. Xalq şairi Məmməd Arazın əsərləri hər zaman sevilə-sevilə oxunmuş və bu gundə oxucular tərəfindən oxunan əsərlərdir.
    MKS-nin direktor müavini Qedimova Fəridə xanım çıxış edərək tədbir iştirakçılarına şairin həyat və yaradıcılığı haqqında ətraflı məlumat verdi. Sonra 4 və 6 saylı orta məktəbin şagirdlərinin ifasında şairin şeirləri dinlənildi və sozlərinə yazılmış mahnılardan nümunələr dinlənildi. Tədbirin sonunda iştirakçılar şairin 80 illik yubileyi ilə bağlı tərtib olunmuş “Məmməd Araz 80” adlı sərgi ilə tanış oldular.

 

 

 
  "Dövlət Müstəqilliyi Xalqımızın tarixi nailiyyətidir"

1

18 Oktyabr tarixində Gəncə şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxananın Oxu zalında 18 Oktyabr Dövlət Müstəqilliyi günü münasibəti ilə “Dövlət Müstəqilliyi Xalqımızın tarixi nailiyyətidir” başlığı altında dəyirmi masa təşkil edildi.
Tədbiri oxu zalının müdiri Aidə Abdullayeva açıq elan edərək Dövlət Müstəqilliyi günü ilə bağlı çıxış etdi: “
Tarix dəfələrlə sübut edib ki, müstəqilliyi qoruyub saxlamaq onu qazanmaqdan qat-qat çətindir.
Gərək sınaqlara hazır olasan, hər bir  əziyyətə və çətinliyə dözməyi bacarasan. Tale elə gətirdi ki, Azərbaycan bir əsrdə iki dəfə müstəqillik əldə etmək, özünün suveren dövlətini yaratmaq imkanı qazandı. 18 oktyabr Azərbaycan tarixinin ən şərəfli səhifələrindən biri - Dövlət Müstəqilliyi Günüdür...”
Tədbirdə MKS-nin direktoru və kollektivi, GDU-nun Gənclər Təçkilatının fəal tələbələri, M.Ə.Sabir adına 5 saylı tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdləri, Gənc Vətənpərvərlər Birliyinin bir neşə üzvləri iştirak edirdi.
Tədbirin sonunda Əbədi Müstəqilliyimizin banisi, əbədiyaşar prezident, ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanın suveren inkişafi, müstəqilliyi uğrunda apardığı siyasi fəaliyyətini əks etdirən sənədli film nümayiş olundu.

 

 
  “Mənim sirli - sehrli nağıl dünyam”

1

Gəncə şəhəri Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin Uşaq şöbəsi 12.10.2013-cü il tarixində “Mənim sirli - sehrli nağıl dünyam”- (Azərbaycan nağıllarından seçmələr) nağılları əsasında Gəncə şəhər 31 saylı Uşaq baxçasında nağıl saatı keçirdi.
MKS-pin Uşaq şöbəsinin müdiri Atlaz Cəfərova 31 saylı Uşaq baxçasının böyük yaş qrupunun rəhbəri Əliyeva Elmira xanımın köməkliyi ilə nağıl saatı keçirdi.
MKS-nin Uşaq şöbəsinin kitabxanaçısı Elza Əliyeva “Təpəgöz”, “Məlikməmmədin nağılı”, “Sehirli üzük” nağıllarını ifadəli şəkildə balaca oxucuların diqqətinə çatdirdı. Tədbir 31 saylı Uşaq baxçasının rəhbərliyinin ürəyincə oldu. Belə tədbirlərin vaxtaşırı keçirilməsini kitabxana işçilərinə tövsiyyə etdi.

 

 
  S.S.PİRSULTANLI “QAÇAQ GÜLSÜM”

1

14 Avqust tarixində Gəncə şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxananın Oxu zalında Gəncə Yazıçılar Birliyi və MKS-nin birgə təşəbbüsü ilə  Səyyaf Sədnik oğlu Pirsultanlının “Qaçaq Gülsüm”  adlı kitablarının təqdimat mərasimi keçirildi.
            Tədbiri Gəncə Yazıçılar Birliyinin Gəncəbasar bölməsinin sədri, əməkdar incəsənət  xadimi, şair  Məmməd Alim açaraq kitab haqqında iştirakçılara məlumat verərək, bu təqdimat mərasimində yazıçının özünün içtirak edə bilməməsini böyük təəssüf hissi ilə vurğuladı.
Alim müəllim  kitab haqqında təəssüratlarını bildirərək kitabın yeni nəşri münasibətilə mərhum yazıçının ailəsini  təbrik etdi.
Tədbirdə Səyyaf Pirsultanlının qələm dostları, yaxınları, yazarlar  iştirak edirdi.
Tədbirdə iştirak edənlər-Ramiz Təmkin, Telman Qəhrəmanlı, Fazil Kazımov, Sədaqət Ələkbərova, Şahmar Göyçəli, Allahverdi Nurai, Nadir Ovçu və başqaları kitab haqqında öz rəylərini bildirdilər.
Sonda MKS-nin direktoru Elmira Əliyeva çıxış edərək oz adından və bütün kiatbxana kollektivi adından “Qaçaq Gülsüm” kitabının təqdimatı münasibətilə yazıçı Səyyaf Pirsultanlının atası yazıçı Sədnik Pirsultanlıya təbrikini çatdırdı.
Kitabla tanış olan bütün tədbir içtirakçıları “Qaçaq Gülsüm”  romanı əsasında film çəkilməsi təklifini irəli sürdülər. Kitabın bütün oxucular tərəfindən müsbət rəylə qarçılanacağını vurğulayaraq müəllifə rəhmət dilədilər.

 
  "Kitab təqdimatı"

1

2 Avqust Gəncə şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxananın Oxu zalında
Gəncə Yazıçılar Birliyi və MKS-nin birgə təşəbbüsü ilə  Yazıçı Həsən Göyçəlinin “Seçilmiç əsərləri” və həvəskar yazıçı Vəfa Musaqızının “Talesiz qadın”  adlı kitablarının təqdimatı  keçirildi.
            Tədbiri Gəncə şəhər Yazıçılar Birliyinin Gəncəbasar bölməsinin sədri, əməkdar incəsənət xadimi, şair  Məmməd Alim açaraq ilk öncə qədim, ulu şəhər Gəncənin 4 min illik yubileyi və UNESCO-nun baş direktorunun gəncəlilərə göndərdiyi təbrik məktubunun  mətnini oxuyaraq  bütün gəncəliləri və tədbir iştirakçılarını təbrik etdi.
Tədbirdə Həsən Göyçəli və Vəfa Musaqızının qələm dostları, yaxınları, yazarları sevənlər, ailə üzvləri iştirak edirdi.

 

  "15 iyun-Azərbaycan Milli Qurtuluş Günü "

1

Azərbaycan tarixində elə məqamlar olmuşdur ki, həmin məqamlar mühüm mərhələnin başlanğıcı kimi tariximizə həkk olunmuşdur. Belə məqamlardan biri də ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ilin iyununda xilaskar missiyası ilə yenidən hakimiyyətə qayıtması ilə tarixə düşən hadisədir. Xalqımız hər il 15 iyun gününü Azərbaycan xalqının Milli Qurtuluş günü kimi bayram edir.

 

 

  "1 İyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi günü "

1

Mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin 15 sayli kitabxana filialında 4 İyun 2013-cü il tarixində saat 14.00-da 1 İyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi günü ilə əlaqədar “Dünyanın sevinci uşaqlar”  başlığı altında səhərcik keçirildi.
Tədbiri giriş sözü ilə filial müdiri Əsmər Zeynalova açaraq, 1İyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsindən, ölkəmizdə uşaqlara çox böyük qayğıdan və Ali Qanunumuz olan Konstitusiyamızdan - Uşaqların hüquq və mənafeylərinin  müdafiəsindən danışaraq bildirdi ki, bu diqqət və qayğının nəticəsidir ki, uşaqlar elm, incəsənət, idman və başqa sahələrdə uğurlar qazanırlar.
Tədbirdə16, 22, 23 və 36 saylı məktəbin III-VIII sinif şagirdləri şeirlər söyləyərək, doğma vətənimizə həsr olunmuş mahnılar ifa etdilər. 

 

 

  "28 may Respublika Günü"

1

27.05.2013-cü il tarixdə  Gəncə şəhər MKS-nin 7 saylı kitabxana filialında 28 may Respublika Günü münasibətilə “Canım, Azərbaycan !” adlı ədəbi-bədii gecə keçirildi. Azərbaycanın dövlət himninin səslənməsi ilə başlanan tədbirdə kitabxananın müdiri Natella Hacıyeva Müstəqil Azərbaycanın keçdiyi tarixi inkişaf yolu barədə iştirakçılara məlumat verdi.Gecə 3 saylı musiqi məktəbinin hazırladığı konsert proqramı ilə davam etdi. Tədbirdə Azərbaycanın müstəqilliyinə həsr olunmuş şerlər və mahnılar, nağaraçalanlar ansamblı və rəqs kollektivinin çıxışları maraqla qarşılandı. Sonra tədbir iştirakçıları kitabxananın əməkdaşları tərəfindən hazırlanmış “28 May-Respublika günü ” başlığı altında sərgi ilə tanış oldular.

   
 

  "“5 May 2013 - cü il tarixdə saat 11-00 da Heydər Əliyev Meydanında Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş Ümumrespublika Kitab Bayramı keçirildi "

1
Gəncə şəhəri Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin kollektivi şəhər ictimaiyyəti ilə birlikdə 5 May 2013-ci il tarixdə Heydər Əliyev Meydanında Ümummilli Liderin anadan olmasının 90 illiyui münasibəti ilə Ümumrespublika Kitab Bayramı keçirildi.
Ənənəvi hala keçmiş bu bayram şəhər ictimaiyyəti tərəfindən çox böyük maraq və razılıqla qarşılandı.

Bayramda müxtəlif mövzularda, 1000 - dən çox kitab nümayiş etdirildi. Kitab sərgiləri diqqəti cəlb edərək, Kitab Bayramını daha da rövnəqləndirdi.

 
 

  "Gəncədə Gül Bayramı"

14 may tarixində Gəncə şəhərində Ümummilli lider Heydər Əlievin anadan olmasının 90 illik yubileyi münasibətilə “Gül Bayramı” təşkil edildi.

 
 

 

125 Aprel  tarixində Gəncə şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxananın oxu zalnda ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi münasibətilə Gəncəbasar Yazıçılar Birliyi və Mərkəzi Kitabxana ilə birlikdə “Heydər Əliyev və Ədəbiyyat” başlığı altında dəyirmi masa təşkil etdi.
Tədbiri Gəncəbasar yazıçılar birliyinin sədri, əməkdar incəsənət xadimi Məmməd Alim açaraq  ümummilli lider Heydər Əliyevin həyatı və siyasi fəaliyyətindən danişdı. M.Alim  həmçinin  ulu öndərin yazıçılarla səmimi görüşləri ilə bağlı xatirələrindən söhbət açdı.
 GDU-nun professoru, filologiya və pedaqoji elmləri doktoru , ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyəti ilə bağlı bir neçə kitabın müəllifi Abbas Səmədov ulu öndərin idarəçilik istedadı, tükənməz enerjisi və misilsiz işgüzarlığından, Azərbaycan parlamentindəki çıxışlarından danışdı.
M.Ə.Sabir adına  tam orta məktəbin şagirdləri “Heydər ata” şerini kompozisiya şəklində ifa etdilər.
Sonda kitabxananın direktoru Elmira Əliyeva çıxış edərək ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi ilə bağlı silsilə tədbirlərin təşkil edilməsinin mənəvi və müqəddəs borcumuz olduğunu və belə tədbirlərin davam etdiriləcəyini iştirakçıların nəzərinə çatdırdı.

 

 

124 aprel tarixində Gəncə şəhər  Mərkəzləşmiş Kitabxanada Azərbaycanın əməkdar elm xadimi, yazıçı, ədəbiyyatşünas, professor Mir Cəlal Paşayevin anadan olmasının 105 illik yubileyi münasibətilə    “Mənalı Ömrün Manifesti”başlığı altında dəyirmi masa keçirildi.
Tədbiri giriş sözü ilə MKS-nin direktoru Elmira Əliyeva açaraq iştirakçıları salamladı və tədbiri açıq elan etdi.
         Tədbirdə şair, əməkdar incəsənət xadimi Sahib Axundlu, Mikayıl Yanar, Aləmzər Əlizadə, İradə Aytel və bir çox Gəncə yazarları, Gənc Vətənpərvərlər Birliyinin Gəncə bölməsinin nümayəndəsi Elçin Axundov, GDU və ADAU-nun tələbələri, Mərkəzləşmiş Kitabxananın kollektivi iştirak edirdi.

 

 

20.04.2013 - cü il tarixdə Mərkəzi Kitabxananın Oxu zalında gəncəli şairə Rəna Teymurqızının " Söz ətri" kitabının təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Mərasimi Gəncə şəhər MKS-nin direktoru Elmira Əliyeva açaraq qonaqları salamlamış, həyat və fəaliyyəti haqqında tədbir iştirakçılarina məlumat verdi. Sonra söz Gəncə yazıçılar birliyinin üzvlərinə verildi. Şair Bahadur Fərman, Sahib İbrahimli, Mikayil Rəhimli, Rübail, Sabir Həsənzadə, Zaur Quliyev, Xəzəngül, Aləmzər Əlizadə və başqaları çıxış edərək kitab haqqında öz fikirlərini söylədilər. 5 saylı tam orta məktəbin sagirdləri şairənin "Söz ətri" kitabından şerlər, sözlərinə yazılmış mahnılar ifa olundu. Sonda şairə Rəna Teymurqızı öz kitablarını kitabxanaya hədiyyə etdi.

 

 

Aprelin 19-da MKS-nin 7 saylı kitabxana filialında klassik poeziyamızın parlaq nümayəndəsi,məşhur şairə Məhsəti Gəncəvinin yaradıcılığının 900 illiyinə həsr olunmuş  “Söz sənətimizin zərif dühası” başlığı altında oxucu konfransı keçirildi.
Tədbiri açan kitabxananın müdiri Natella Hacıyeva Məhsəti Gəncəvinin milli poeziyamızda, ədəbiyyat tariximizdə bənzərsiz yerindən, zəngin yaradıcılığından danışdı. 25 saylı məktəbin dil-ədəbiyyat müəllimi Əliyeva Səmadil qeyd etdi ki, qədim mədəniyyət mərkəzi Gəncədə dünyaya göz açmış Məhsəti, müasiri Nizami kimi mükəmməl təhsil almış, poeziya, fəlsəfə, musiqi, şahmat və başqa sahələrdə öz dövrünün sənətkarlarından heç də geridə qalmamışdır. Onun 200-dən artıq rübaisi var. GDU-nin tələbəsi Lalə Verdiyeva “Məhsəti Gəncəvi eşq şairidir,gözəllik şairidir” , 25 saylı məktəbin dil-ədəbiyyat müəllimi Dürrə Məmmədova “Məhsəti şerinin ənənələri”, GDU-nin dil-ədəbiyyat fakultəsinin tələbəsi Gülzar Məmmədova “Şerimizdə rübai və rübaidə Məhsəti” mövzularında çıxışlar etdilər. Sonra tədbir iştirakçıları kitabxananın əməkdaşları tərəfindən hazırlanmış “Məhsəti Gəncəvi-900” adlı sərgi ilə tanış oldular. Sonda Natella Hacıyeva vurğuladı ki, əsrlər keçməsinə baxmayaraq, Məhsəti Gəncəvinin şerləri bu gün də sevilə-sevilə oxunur, insanlara yüksək zövq aşılayır. Biz fəxr edirik ki, belə şairəmiz var. Şairənin yaradıcılığının 900 illik yubileyinin qeyd olunması onun ədəbi irsinə diqqət və hörməti ifadə edir.

 
 

  18 aprel Gəncə şəhəri Mərkəzi Kitabxanada Ulu Öndər Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və Mədəniyyət" mövzusunda sərgi keçirilmişdir. Tədbiri kitabxananın direktoru Elmira Əliyeva açaraq, qonaqları salamlamış, Heydər Əliyevin mədəniyyətə, kitaba göstərdiyi diqqət və qayğısından danışdı.Tədbirdə bir sıra çıxışçıların dəyərli fikirləri, rəyləri səslənmişdir.
    
 
 

 

 Yaddaşlarda yaşayan lider

11 aprel 2013-cü il tarixdə MKS-nin 7 saylı kitabxana filialında zəmanəmizin qüdrətli siyasətçisi, böyük dövlət xadimi , 30 ildən artıq bir dövrdə Azərbaycan xalqının həyatında, taleyində tarixi rol oynamış Heydər Əliyevin  anadan olmasının 90-cı ildönümü münasibətilə “Yaddaşlarda yaşayan lider” başlığı altında kitab sərgisi keçirilib.
Tədbirdə çıxış edən kitabxananın müdiri Natella Hacıyeva müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu , ulu öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən,xalqımız qarşısındakı misilsiz xidmətlərindən danışıb.Qeyd olunub ki, ümummilli liderin Azərbaycan xalqına göstərdiyi xidmətlər içərisində onun təhsil, elm və mədəniyyətin inkişafına qayğısı xüsusi yer tutur.Buna görə də dahi liderin xatirəsi xalqımızın qəlbində daim yaşayacaq.
Sonra iştirakçılar sərgi ilə tanış oldular.Sərgidə ümummilli liderin həyat və fəaliyyətini əks etdirən Azərbaycan,rus və ingilis dillərində 40-a yaxın kitab nümayiş olunub.

1

   
 

 

Gəncə şəhəri Mərkəzi Kitabxana Sisteminin Uşaq şöbəsi 31 saylı bağça ilə birlikdə 07.04.13 –cü il tarixdə  saat 11-00-da “İdman sağlamlığın rəhnidir” başlığı altında söhbət  keçirdi.
      Tədbiri Uşaq kitabxanasının şöbə müdiri Cəfərova Atlaz açaraq tədbir iştirakçılarına  sağlamlıqla bağlı  geniş məlumat verdi. O, uşaqlara məlumat verərək bildirdi ki, sağlamlığın birinci amili gigienik qaydalara əməl etməkdən ibarətdir. O. bildirdi ki, sağlamlıq ən böyük xoşbəxtlikdir, sağlam bədəndə sağlam ruh olar. A. Cəfərova hər birimizin evə qayıdarkən ilk öncə  əllərimizin sabunla yuyulmasının vacibliyini söylədi.  Atlaz xanım bir çox yoluxucu xəstəliklərin insanların bir-biri ilə görüşmələri zamanı yayıldığını  vurğuladı.  Buna görədə o, yoluxucu xəstəliklərdən qorunma yollarinin incəliklərindən danışdı.
Bu məlumatlar iştirakçıların böyük marağına səbəb oldu.

 

 
 

 

 

 

 

   
  Arxiv...1. .2. .3. .4. .5. .6. Əvvələ
Untitled Document
Virtual sifariş
Sifarişlərin sayi: 376Baxılıb:
??????? ?????????

free counters
     
Untitled Document
  [an error occurred while processing this directive]